Gøttrup Vandværk

Vandkvalitet

 

 

Se vandværkets seneste kvalitetskontrol

 

 

Indvindingsboringer

 

Vandværket har i alt 3 boringer, hvorfra der indvindes vand.

 

Årlig indvinding ca. 133.000 m³ vand.

 

Vandkvalitet og kontrol

 

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværket og hos forbrugerne.

 

 

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

 

Der udføres følgende kontroltyper:
• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol

 

Udviklingen i de forskellige parametre, kan følges via grafer på Mitdrikkevand.dk
Såfremt De har spørgsmål til resultaterne, er De altid velkommen til at rette henvendelse til vandværket.
Se de lovpligtige kvalitetskontroller af drikkevandet fra vandværket.

 


 

 

Vandanalyse

 

Sådan læses en vandanalyse

 

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måler der regelmæssigt for.

 


Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet.

 

Vil du vide mere om vand, kan du finde mere på vandguiden.dk


Kontakt os

 

Gøttrup Vandværk

Gøttrupvej 293, 9690 Fjerritslev

TLF: 20 90 32 71

E-mail: goettrup.vand@gmail.com